TOP TOP > 狩猟強度ランキング

狩猟強度ランキング

※だいたいのめやすです。
※実際の勝敗は、場所やその夜の災害、反撃行動などに左右されます。

順位 名前 SVP指数  
1 Rinken 37627
2 略奪者 I 19131
3 略奪者 II 14594
4 略奪者 III 12119
5 流星の絆 11671
6 kobozu 10907
7 略奪者 IV 8009
8 略奪者 V 7453
9 略奪者 VI 7372
10 略奪者 VII 6762属性ごとランキング

順位 筋力 活力 耐熱力 対冷力 防御力 回避力 免疫力 速度 視力 聴力 嗅覚 特殊感覚
1 Rinken
(3716)
Rinken
(3779)
Rinken
(2623)
Rinken
(3938)
Rinken
(2906)
Rinken
(3600)
Rinken
(3072)
Rinken
(2476)
Rinken
(2674)
Rinken
(2674)
Rinken
(2674)
Rinken
(3488)
2 略奪者 I
(1846)
略奪者 I
(2080)
略奪者 I
(1603)
kobozu
(3131)
略奪者 I
(1496)
略奪者 I
(1783)
略奪者 I
(1514)
略奪者 I
(1499)
略奪者 I
(1359)
略奪者 I
(1359)
流星の絆
(1469)
略奪者 I
(1400)
3 略奪者 II
(1394)
略奪者 II
(1647)
流星の絆
(1257)
略奪者 I
(1828)
略奪者 II
(1128)
略奪者 II
(1449)
略奪者 II
(1143)
略奪者 II
(1123)
略奪者 II
(1020)
略奪者 II
(1020)
略奪者 I
(1359)
略奪者 II
(1060)
4 略奪者 III
(1189)
略奪者 III
(1451)
略奪者 II
(1230)
流星の絆
(1374)
略奪者 III
(930)
流星の絆
(1177)
略奪者 III
(946)
流星の絆
(1019)
略奪者 III
(829)
流星の絆
(979)
略奪者 II
(1020)
略奪者 III
(870)
5 流星の絆
(1004)
kobozu
(1157)
略奪者 III
(1025)
略奪者 II
(1355)
流星の絆
(919)
略奪者 III
(1150)
kobozu
(801)
略奪者 III
(934)
略奪者 IV
(548)
略奪者 III
(829)
略奪者 III
(829)
kobozu
(834)
6 略奪者 IV
(754)
略奪者 IV
(924)
略奪者 IV
(687)
略奪者 III
(1131)
kobozu
(801)
略奪者 IV
(764)
略奪者 IV
(632)
略奪者 IV
(630)
流星の絆
(538)
kobozu
(751)
kobozu
(751)
略奪者 IV
(584)
7 略奪者 VI
(696)
略奪者 VI
(891)
略奪者 V
(639)
略奪者 IV
(757)
略奪者 IV
(628)
略奪者 V
(719)
略奪者 VI
(592)
略奪者 V
(583)
略奪者 V
(505)
略奪者 IV
(548)
略奪者 IV
(548)
略奪者 V
(544)
8 略奪者 V
(691)
略奪者 V
(884)
略奪者 VI
(619)
略奪者 V
(702)
略奪者 V
(584)
略奪者 VI
(714)
略奪者 V
(586)
略奪者 VI
(577)
略奪者 VI
(502)
略奪者 V
(505)
略奪者 V
(505)
略奪者 VI
(543)
9 略奪者 VII
(645)
流星の絆
(869)
略奪者 VII
(592)
略奪者 VI
(654)
略奪者 VI
(576)
略奪者 VII
(673)
流星の絆
(571)
略奪者 VII
(535)
kobozu
(459)
略奪者 VI
(502)
略奪者 VI
(502)
略奪者 VII
(496)
10 kobozu
(640)
略奪者 VII
(793)
kobozu
(517)
略奪者 VII
(595)
略奪者 VII
(531)
kobozu
(578)
略奪者 VII
(531)
kobozu
(483)
略奪者 VII
(455)
略奪者 VII
(455)
略奪者 VII
(455)
流星の絆
(489)